home page   about us   Activities   multimedia   forum   doctors links contactus   engilsh
      לחיפוש באתר לחצוחיפוש
        

להלן תיאור מיקומה של התרופה בין חלופות הטיפול המקובלות, בעבר וכיום:

בעבר מקובל היה לנתח כל אישה שסימפטומים כגון דימומים, אנמיה, כאבים, תכיפות במתן שתן, ו/או שרירן מעל גודל מסוים (6-9 ס״מ, תלוי במיקומו הניתן כיום להגדרה מדויקת באמצעות בדיקת אולטרה-סאונד בלתי פולשנית). סוג הניתוח נקבע בהתאם לגיל האישה, ותכניות הילודה שלה, קרי. כריתת הרחם או כריתת השרירן ושחזור מבנה הרחם שהתעוות עקב שרירני הרחם. במדינת ישראל מבוצעים כ 3,500-4,000 ניתוחי כריתת רחם מידי שנה, מרביתם עקב שרירני רחם.

לפני כ 15 שנה נכנסה שיטת הטיפול בדרך צנתור בררני של עורקי הרחם והשרירן לסל שרותי הבריאות העובדה שטיפול זה מבוצע ע״י רופא מומחה ברדיולוגיה פולשנית, ומחייב תאום בין הגינקולוג לרדיולוג, מנעה שימוש תכוף בשיטה זו שהוכיחה את יעילותה בהתוויות נכונות.  בנוסף, סיכון של פגיעה באספקת הדם לשחלות הקטינה את שכיחות השימוש בנשים המתכננות ילודה נוספת.

לפני כ 5 שנים הוכנס לסל הטכנולוגיות טיפול בלתי פולשני באולטרה-סאונד ממוקד. טיפול זה שנוי במחלוקת בין המומחים וההתוויות לביצועו כוללות, בין היתר, ביצוע בדיקה מקדימה של דימות בתהודה מגנטית ( MRI ). 

א.
טיפול תרופתי אחר הנהוג מזה כ 25 שנה הוא נגזרות שונות של ״אנלוגים״ להורמון משחרר הגונדותרופין ( GnRH-A ) בשמות מסחריים שונים כגון Decapepyl, Lucrin ודומיהם. כדי להבין את ההבדל המהותי בין מקומם של טיפולים אלה ברצף הטיפול יש להבין את עקרון הפעולה של GnRH-A לעומת התכשיר המוצע כאן. GnRH-A גורם לחסימת הציר ההורמונלי: היפותלמוס-היפופיזה-שחלה. עקב כך נבלמת הפרשת הורמוני המין (אסטרוגן ופרוגסטרון) ותוך 3-6 חודשים תסבול האישה מתופעות גיל המעבר. מסיבה זו מדובר בטיפול בודד ל-3 חדשים וייעודו הקטנת גודל השרירן כקדימון לניתוח.

ב. Ulipristal Acetate: Esmya מייצג קבוצה חדשה של תכשירים – Selective Progesterone Receptor Modulator - הפעילים באופן בררני (סלקטיבי) על קולטני הפרוגסטרון, ובאופן בו נחסמת פעילותם הקשורה לגידול שרירני הרחם. כיום ידוע שהפרוגסטרון מהווה גורם מרכזי בגדילת שרירני הרחם.

 

מי-שר © Myoma.co.il  
החומר המצוי באתר זה מוגן בזכויות יוצרים ואסור להעתקה ושיכפול לצורך שימוש מסחרי

 

  האתר נבנה ע"י