home page   about us   Activities   multimedia   forum   doctors links contactus   engilsh
            לחיפוש באתר לחצו חיפוש
        

תרשים זה מבליט את האפשרות השביעית (7) של טיפולים בשרירני רחם.
*
טיפול זה אינו מבוצע במסגרת "מי-שר" - פרטים בהמשך.

השימוש בגלי על-קול ממוקדים לטיפול בגידולים מוכר לעולם הרפואה מזה שנים רבות. עקרון הטיפול מתבסס על גרימת נזק מבוקר לרקמות ע"י חימומן בגישה בלתי פולשנית. חברה ישראלית קידמה את הטכנולוגיה באופן מרשים, בין היתר ע"י שילוב מערכת דימות מתקדמת ( תהודה מגנטית - MRI) המאפשרת ניטור אברי הבטן ומיפוי שינויי טמפרטורה בזמן אמת. שם השיטה ממחיש את אופיה: אולטרה-סאונד ממוקד מונחה תהודה מגנטית  MR guided Focused Ultra Sound)), או בקיצור  MRgFUS.  השיטה נקראת גם HiFUS   אשר משמעותו אולטרה-סאונד ממוקד בעוצמה גבוהה.

קיימים דווחים בספרות הרפואית על מידה קלה של הקטנת נפח השרירנים ושיפור התסמינים הנגרמים מאותם שרירנים, קרי, שיפור בתחושת חלק מהנשים שטופלו בשיטה זו. מדובר כאמור בטכנולוגיה מעניינת הנבחנת כיום (על פי דווחים בספרות) גם כטיפול לגידולים אחרים. מאידך, שיטות שמרניות אחרות (כגון צנתור לצורך חסימת כלי הדם של הרחם והשרירן –"אבמוליזציה" -  UAE) מספקות, לפי הספרות הרפואית, שיעור הצלחה גבוה יותר כטיפול לשרירני רחם. זאת, על פי נתונים סטטיסטיים אשר פורסמו עד כה ומהם נשאב מידע זה.  בשיטה זו טמון יתרון פוטנציאלי לנשים אשר קיים סיכון בריאותי  גבוה להתערבות כירורגית פולשנית. בשלב הנוכחי קיימות עדיין שאלות רבות הנשאלות מעל דפי הספרות הרפואית ואשר עליהן אין עדיין מענה. 

*בישראל מבוצע טיפול זה במרכז הטכנולוגיות בבי"ח שיבא. נשים העשויות להתאים לשיטה זו כטיפול לשרירנים תופנינה למרכז הטכנולוגיות לבחינת התאמתן.

מי-שר © Myoma.co.il  
החומר המצוי באתר זה מוגן בזכויות יוצרים ואסור להעתקה ושיכפול לצורך שימוש מסחרי

 
 

  האתר נבנה ע"י