home page   about us   Activities   multimedia   forum   doctors links contactus   engilsh
           לחיפוש באתר לחצו חיפוש

















        

תרשים זה מבליט את האפשרות השנייה (2) אשר זוכה לפופולאריות בשנים האחרונות.

גישה בטנית זעיר פולשנית (laparoscopy). לפרוסקופיה, (לפרו = ביוונית, חלל הבטן, סקופיה= מבט אל..) משמעותה התבוננות את תוך חלל הבטן. דרך זו מאפשרת גישה לאברי הבטן והאגן דרך נקבים זעירים בדופן הבטן. ציוד ייעודי פותח למטרות אלה והוא מתבצע תוך שימוש במסרטות דיגיטליות זעירות המאפשרות למנתח ולעוזריו לראות את שדה הניתוח על גבי צג הטלוויזיה בהגדלה רבה וברורה. גישה זו מחייבת מימונות ניתוחית שונה מהגישה הניתוחית השמרנית, ציוד מיוחד, ועבודת צוות מיומן. יתרונות השיטה באשפוז קצר וריפוי מהיר יותר. סוגים מסוימים של שרירנים ניתנים להפרדה בקלות רבה, במיוחד אלה המחוברים על גבעול, או כאלה הבולטים כלפי חוץ. גם שרירנים אחרים המצויים עמוק יותר בתוך שריר הרחם ניתנים להפרדה ושיחזור אנדוסקופי של שכבות הרחם. הוצאת השרירן אשר הופרד מהרחם אל מחוץ לגוף מתבצעת באמצעות מכשיר הפורס את השרירן לפרוסות. ציוד זה, כמו גם שיטות ניתוח אנדוסקופיות אחרות פותחו, לראשונה בעולם, תוך שיתוף פעולה עם חוקר מצוות "מי-שר" – (פרטים במדור "קישורים").

בחירת המקרים לניתוח בגישה פתוחה או "סגורה" מהווה סלע מחלוקת בין מנתחים רבים ברחבי העולם. מיומנות המנתח וצוותו חיונית להצלחה הניתוחית אך אינה הכלל המנחה היחיד לבחירה מיטבית של סוג הניתוח. לשיקולי פוריות עתידית יש משקל רב ברקע החלטה זו.  צוות "מי-שר" צבר נסיון רב בביצוע ניתוחים לפרוסקופיים והיסטרוסקופיים במהלך השנים, כמו גם בבעיות פוריות הנקשרות למצב הרחם.  
גישה נרתיקית, לכריתת הרחם ושרירנים קטנים. גישה נתוחית זו מקובלת בעיקר לניתוחים גינקולוגיים אחרים, כגון תיקוני צניחות רחם ובעיות דליפת שתן. ניתן לכרות גם שרירני רחם בגודל קטן עד בינוני כחלק מכריתת רחם בגישה נרתיקית. בחלק מהניתוחים הלפרוסקופיים משולבת הגישה הנרתיקית להוצאת הרחם.
רישום זה מדגים "לפרוסקופ" המוחדר דרך אזור הטבור לראיית הרחם והשרירנים, ו-"היסטרוסקופ" המוחדר דרך הנרתיק וצואר הרחם לראיית חלל הרחם ושרירנים הבולטים אליו.

גישה נרתיקית, זעיר פולשנית (hysteroscopy), לשרירנים הבולטים אל תוך חלל הרחם. (היסטרו = ביוונית, רחם, סקופיה=מבט אל.. – ראי מילון מושגים) משמעותה התבוננות את תוך חלל הרחם. באמצעות ציוד אופטי צר מימדים אשר מוחדר דרך הנרתיק וצואר הרחם ניתן לראות את חלל הרחם ולבצע כריתת שרירנים מסוימים, כריתת פוליפים, הפרדת הדבקויות ברחם, ועוד.

ברישום זה ניתן לראות כהדגמה מספר שרירנים: שרירן מס' 4 מתאים לגישה לפרוסקופית פשוטה. שרירן מס' 2 עשוי להתאים אף הוא לגישה לפרוסקופית.  שרירנים מס' 3, 5 או 6 עשויים להתאים לגישה ההיסטרוסקופית. במצבים בהם רוב חלקי השרירן מצויים עמוק יותר עלול להווצר קושי להפרידו ללא גרימת נזק לשריר הרחם התקין. אפשרויות טיפול נוספות בשרירנים אלה יוזכרו גם בפרקים הבאים.  בחירת השרירנים לגישה זו או אחרת הינה כאמור מורכבת ומחייבת נסיון רב.  לתכניות הילודה של האשה יש השפעה רבה על דרך בחירת הטיפול, תוך מתן עדיפות לפוריות העתידית.


ניתוחי "מי-שר" מתבצעים בבתי חולים פרטיים מהמובילים, עם מיטב הציוד האנדוסקופי, הטיפול הסיעודי, ואישפוז ברמת מלונאות איכותית.

 

מי-שר © Myoma.co.il  
החומר המצוי באתר זה מוגן בזכויות יוצרים ואסור להעתקה ושיכפול לצורך שימוש מסחרי

 

 

  האתר נבנה ע"י