home page   about us   Activities   multimedia   forum   doctors links contactus   engilsh
           לחיפוש באתר לחצו חיפוש

        

תרשים זה מבליט את האפשרות הראשונה (1) אשר במשך שנים רבות הייתה האפשרות הטיפולית היחידה לשרירני רחם.

   

בעבר נשאלו בהקשר זה שתי שאלות עיקריות: א. כריתת השרירנ/ים בלי או עם הרחם?
                                                   ב. האם לכרות גם את השחלות.
 

 תשובות לשאלות אלה שונות כיום:
א.שימור הרחם: בעידן החדש אשר בו רחם מסמל יותר מאשר רק "מקום אכסון" לעובר, מהפריה ללידה, מעדיפות נשים רבות לשמר את הרחם. לפיכך קיימת נטייה לכרות במידת הצורך רק את השרירנים ללא הרחם, או אף להעדיף טיפולים שמרניים אחרים ללא ניתוח כלל (כמפורט בפרקים האחרים).  כריתת הרחם עם השרירנים שמורה לפיכך לנשים אשר אין בכוונתן ללדת עוד, במקרים בהם ריבוי שרירנים אינו מאפשר הפרדתם מהרחם, או במצבים אחרים המצדיקים זאת.
ב.שימור השחלות
: בעבר נהוג היה לכרות שחלות לנשים מעל גיל 45-50. כיום נוהגים גם בנושא זה שמרנות רבה יותר אלא אם כן קיימת היסטוריה משפחתית של סרטן השחלה (מה שתומך בכריתתן), ואף זאת רק בקבוצת הגיל המתקדמת יותר.
הגישה בטנית הפתוחה לכריתת הרחם ו/או השרירנים מקובלת עדיין ע"י מנתחים רבים. גם כיום יש לגישה זו יתרונות וחסרונות אשר לא על כולם ניתן להרחיב בדרך זו. כללית ניתן לאמור שבנסיבות מסוימות הבקרה על מהלכי הניתוח עשויה לספק תוצאה טובה יותר. במקרה של כריתה שמרנית של השרירנים ללא הרחם, ניתן לעיתים למשש גם שרירנים קטנים בתוך הדופן על מנת לכרות גם אותם ולהקטין בכך את הסיכוי להתפתחות מחודשת של שרירנים. גם הפרדת שרירנים גדולים המגיעים עד חלל הרחם הפנימי (האנדומטריום), וסגירה כירורגית של שכבות הרחם עשויה להיות מבוקרת יותר בדרך זו. לפיכך, גישה זו עשויה להתאים לנשים עם שרירן גדול, או ריבוי שרירנים, במיוחד במקרים של תכניות ילודה עתידיות. מאידך, משך האשפוז ותהליכי הריפוי ממושכים יותר בהשוואה לניתוחים הלפרוסקופיים.  הגישה האנדוסקופית (לפרוסקופיה והיסטרוסקופיה) מתאימה לנשים רבות ויש בה אכן גם יתרונות רבים בבחירת מקרים מתאימה. צוות "
מי-שר" מכיר היטב שיטות אלה ואף תרם לפיתוח מיכשור לניתוחים אלה (פרטים בפינות: "כירורגיה אנדוסקופית" ו- "קישורים" - באתר זה).

ניתוחי "מי-שר" מתבצעים בבתי חולים פרטיים מהמובילים, עם מיטב הציוד, הסיעוד, ואישפוז ברמת מלונאות איכותית.

 

מי-שר © Myoma.co.il  
החומר המצוי באתר זה מוגן בזכויות יוצרים ואסור להעתקה ושיכפול לצורך שימוש מסחרי

 

 

  האתר נבנה ע"י