home page   about us   Activities   multimedia   forum   doctors links contactus   engilsh
           לחיפוש באתר לחצו חיפוש

        

בתרשים הזרימה המצורף  ניתן לראות כי מעקב ללא טיפול מהווה חלק חשוב מהגישה הכללית לשרירני רחם. נכון יותר אולי להגדיר זאת: "מעקב כחלק מהטיפול".
 

 

האם חובה לנתח?  ההחלטה על טיפול הבחירה הופכת בעידן המודרני להיות מורכבת ומגוונת יותר, ומחייבת התמצאות במגוון רחב של אפשרויות העומדות כיום לרשותנו. התאמת הטיפול לצרכיה ורצונותיה של כל אישה הינה חלק מרפואת עידן זה אשר בו קיימות חלופות טיפוליות נוספות, ובמקביל, קיימת נגישות רבה למקורות מידע הפתוחים לקהל הרחב.

מעקב ללא טיפול לאשה המתלוננת על תסמינים הקשורים לשרירני רחם, היה ונשאר דרך רפואית נאותה, כל עוד נשמרים הכללים הבאים.

א.      איסוף מידע על מספר, גודל, ומיקום השרירנים.

ב.       מידע על קצב גידול השרירנים.

ג.        מידע על השפעות השרירנים על מערכות גוף אחרות כגון בדיקות דם, מודעות לאפשרות של לחץ על אברים סמוכים כגון שלפוחית שתן ושופכנים.

ד.       הערכת תיפקוד כללית על פעילות האשה.

 

מעקב כחלק מהטיפול: במצבים בהם תסמינים הקשורים לשרירנים אינם גורמים לפגיעה באיכות החיים או לסיכון בריאותי, ניתן להסתפק בהגדרה מדוייקת של גודל, מספר, מיקום ומעקב על קצב השתנות השרירנים באמצעות סריקת גלי על-קול (אולטרה-סאונד) בגישה בטנית או נרתיקית. ניתן לעקוב בדרך זו ולהמנע מטיפול ניתוחי או אחר תוך מעקב תקופתי בפרקי זמן המוגדרים על פי ממצאים שונים. כידוע, עם הפסקת המחזור החדשי (הווסת) קיים סיכוי סביר לשיפור בתסמינים ולעיתים ניתן למנוע טיפול ע"י מעקב זהיר לנשים המתקרבות לשלב זה. פרטים נוספים בפרק "שיטות איבחון ומעקב".

   

במקרים חריגים כגון חשד לממאירות או מצבים אחרים (פרטים בפרקים אחרים) ניתן לשלב אמצעי דימות אחרים כגון תהודה מגנטית (MRI). בדיקה זו יכולה להוסיף מידע אשר אינו מתקבל בבדיקת האולטרה-סאונד.  שכיחות שרירן ממאיר אמנם נמוכה מאד, אולם חייבת להילקח בחשבון ברקע כל גישה איבחונית וטיפולית.  החלטה על ביצוע בדיקת MRI בנוסף לבדיקת האולרטה-סאונד השגרתית תלויה לפיכך בשיקולים רפואיים. לדוגמא, בדיקת ה MRI עשויה להדגים אי תקינות בדופן הרחם (אדנומיוזיס, כתהליך חדירת רירית אל בין סיבי השריר) או תהליכים אחרים (כגון התנזלות) של השרירן אותם קשה לעיתים להדגים באולטרה-סאונד.

תכנון הריון בנוכחות רחם שרירני מחייב התייחסות מיוחדת ומוקדמת, מאחר ויש בנוכחות שרירן גורמי סיכון למהלך הריון ולידה תקינים. פרטים נוספים בפרק "שרירנים ופוריות".

מי-שר © Myoma.co.il  
החומר המצוי באתר זה מוגן בזכויות יוצרים ואסור להעתקה ושיכפול לצורך שימוש מסחרי

 

 

  האתר נבנה ע"י