home page   about us   Activities   multimedia   forum   doctors links contactus   engilsh
     לחיפוש באתר לחצוחיפוש
        

                                    קטעי וידאו


1. המרכז הישראלי לשרירני רחם" בתכנית בריאות 10 : דיון על מגוון אפשרויות הטיפול
    בשרירני רחם (מיומות)
-   לצפייה  לחצו כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

מי-שר © Myoma.co.il  
החומר המצוי באתר זה מוגן בזכויות יוצרים ואסור להעתקה ושיכפול לצורך שימוש מסחרי

 

 

  האתר נבנה ע"י