home page   about us   Activities   multimedia   forum   doctors links contactus   engilsh
            חיפוש באתר לחצו חיפוש
        

תרשים זה מבליט את האפשרות השישית (6) של טיפולים בשיטות רפואה אינטגרטיבית / משלימה.

עיון בנושא שרירני רחם במקורות מידע ציבוריים מעלה ממצאים רבים על שיטות טיפול שונות, עתיקות יומין, אשר מרביתן אינן מבוקרות מבחינה מדעית. מאידך, כחלק מהעידן החדש, חובה להתייחס לאפשרויות טיפוליות זו ברצינות הראויה מאחר ותחת ההגדרה "רפואה משלימה" נמצאים תחומים רבים הכוללים בין היתר גם תזונה נכונה, שימוש בצמחי מרפא, אורח חיים בריא, והתייחסות לגוף האדם במכלול אחד, קרי מפגש הגוף והנפש. הצלחות טיפוליות מדברות בעד עצמן והציבור נענה ונהנה ממגוון שירותים המוצעים לו תחת קורות גג אלה גם אם מרביתם אינם מבוקרים (לצערנו) על פי אמות מידה מדעיות. בפרסומים שאינם מדעיים ניתן למצוא גם חומר רב העוסק במניעה וטיפול ברחם שרירני, כולל נושאי תזונה, אורחות חיים כגון הרגלי עבודה, פעילות גופנית, מצבי מתח, תקשורת בין-אישית, מיניות, הורות, מצבי חרדה, דיקור סיני, וכיוב'. 
במחקר סמוי ומבוקר אשר בוצע ע"י רופאים מבין צוות מומחים זה נמצא כי בקבוצה בת 21 נשים אשר עברו סדרה של 10 דיקורים (
Acupuncture) נצפתה הפחתה משמעותית של נפח השרירנים, ושאלוני שביעות רצון העידו על שיפור ניכר. עם זאת, במעקב בן 3 חדשים לאחר תום הטיפול נמצא כי השרירנים שבו לגודלם המקורי. הספרות המדעית קושרת את מנגנון הפעולה למסלולי הדיקור (מרידיאנים) אשר גורמים לכווץ כלי דם ובכך גם לשינויים באספקת הדם.
התמונות המצויות כאן מקורן בפרויקט הניסוי הנ"ל אשר גרר תגובות נלהבות מאותן נשים אשר דווחו על שיפור במצבן עקב טיפולי הדיקור. בחירת מקרים קפדנית ונכונות להתמודד עם הבעיה בדרך זו יש בה כדי לסייע בהצלחה. מאידך, בקרה רפואית מסודרת ומעקב תוצאות הטיפול על פי עקרונות ואמצעים של הרפואה הקונבנציונלית, עשויים להבטיח הצלחה מחד, ופתרון סביר מאידך.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הטבלה המצורפת כאן מדגימה את הקטנת נפח השרירנים בקבוצת הנשים המתוארת לעיל אשר עברה טיפול בדיקור (אקופונקטורה). כפי שניתן לראות, בעקבות הטיפול קטן הנפח הממוצע של השרירנים (עמודה אמצעית – גמר הטיפול) אולם כחודשיים לאחר הפסקת הטיפול חזרו השרירנים לגודלם המקורי (עמודה ימנית), מה שמלמד על קשר ישיר בין הדיקור לבין גודל שרירני הרחם באותן 21 נשים.