home page   about us   Activities   multimedia   forum   doctors links contactus   engilsh
           חיפוש באתר לחצו חיפוש

        

נוכחות שרירני רחם גורמת לעיתים קרובות בעיות שונות ומגוונות במתן שתן. מבט צדדי של מיקום הרחם וקירבתו לכיס השתן עשויה ללמד על הקשר שבין הימצאות שרירן הדוחק את כיס השתן ועלול לגרור תופעות שונות, החל מתחושת מלאות של השלפוחית הריקה למחצה, דרך תכיפות או אף קושי במתן שתן.
 

שרירן אשר יתפתח בדופן הקדמי של הרחם (כפי שמודגם בשרטוט זה, או במיקום וגודל אחר) ימצא עצמו דוחק את שלפוחית השתן ופוגם בתפקודה התקין.

בדיקת אולטרה-סאונד עשויה לתת מענה חלקי לאפשרות זו, אולם לעיתים יש צורך להעמיק בברור הסיבות להפרעה במערכת השתן על מנת לבחור את הטיפול המתאים. זאת, בין אם מדובר במיקום השרירן בלבד, או אולי גם בצניחות נרתיק, או רחם, המלוות לעיתים את נוכחותו של הרחם השרירני.
לחץ שרירן על אברים אחרים עלול להיות גם במיקום צדדי. במקרה זה עלול לחץ השרירן לגרום נזק למערכת השתן העליונה (שופכנים או כליות) כפי שמודגם בתמונת האולטרה-סאונד הבאה.

תלונות הקשורות למערכת השתן חייבת להילקח בחשבון בכל מקרה של בירור והתאמת טיפול ברחם השרירני. 

 

מי-שר © Myoma.co.il  
החומר המצוי באתר זה מוגן בזכויות יוצרים ואסור להעתקה ושיכפול לצורך שימוש מסחרי

 

 

  האתר נבנה ע"י