home page   about us   Activities   multimedia   forum   doctors links contactus   engilsh
           חיפוש באתר לחצו חיפוש

        

תרשים הזרימה המצורף כאן עשוי לשמש דוגמא לדרך חשיבה מדורגת המקובלת בקבוצת "מי-שר" ואשר בה רצון האישה משתלב במגוון רחב של שיקולים רפואיים ואפשרויות טיפול העומדות כיום לרשות הרפואה:
מה סוגי הטיפולים הקיימים כיום
*?... *הסבר בפרקים הבאים...

  1. ניתוחי הסרת שרירנים בלי או עם כריתת הרחם (בדרך של פתיחת דופן הבטן או בגישה אנדוסקופית~ [~אנדו=פנימי, סקופיה=ראיה]).

  2. פעולות זעיר פולשניות או בלתי פולשניות לפגיעה במנגנוני החיות של תאי השרירן.

  3. טיפולים תרופתיים למיניהם (חלקם נסיוניים עדיין).

  4. שיטות של רפואה משלימה/אינטגרטיבית.

 

 

הגישה הכירורגית/ניתוחית נחשבה במשך שנים רבות להיות טיפול כמעט יחיד בעידן בו לא היו טיפולים אחרים או שמרניים. הגישה הניתוחית זכתה לתנופה עם החדרת שיטות נתוח אנדוסקופיות~ (לפרוסקופיה והיסטרוסקופיה – פרטים בפרק כירורגיה אנדוסקופית~), אולם שאלות בסיסיות כגון מה לנתח? וכיצד לנתח? עומדות כיום מול שאלה חשובה יותר: האם חובה לנתח?  ההחלטה על טיפול הבחירה הופכת להיות מורכבת ומגוונת יותר, ומחייבת התמצאות במגוון הרחב של האפשרויות. התאמת הטיפול לצרכיה ורצונותיה של האישה הינה חלק מרפואת העידן החדש אשר בו קיימות חלופות טיפוליות נוספות, ובמקביל, קיימת נגישות רבה למקורות מידע הפתוחים לקהל הרחב.
הרישום הבא מרכז מגוון רחב של טיפולים הקיימים כיום:

 

מי-שר © Myoma.co.il  
החומר המצוי באתר זה מוגן בזכויות יוצרים ואסור להעתקה ושיכפול לצורך שימוש מסחרי

 

 

  האתר נבנה ע"י